Všeobecná pravidla soutěží

Informace o výhercích soutěží budou zveřejněny po ukončení na stránkách internetového obchodu Motivátory.cz

Každé soutěže se může zúčastnit soutěžící pouze jednou, přičemž do slosování o výhru jsou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří správně a korektně zodpověděli soutěžní otázku/otázky.

Pokud se soutěž skládá z více na sobě nezávislých kolech, může se soutěžící zúčastnit každého z nich.

Výherci jsou informováni o výhře a způsobu předání výhry e-mailem či telefonem nejpozději do 5 pracovních dnů po skončení soutěže. Z tohoto důvodu je nutné při vyplňování soutěžního formuláře zadat pravdivé údaje a funkční kontakt.

Nepovede-li se výherce kontaktovat mailem či telefonem do 3 dnů po odeslání informace o výhře, výhra propadá. Na výhry ze soutěže neexistuje právní nárok, nárok na výhru nelze převést na další osobu. Nelze požadovat místo výher finanční plnění. Vymáhání výhry soudní cestou není možné.

E-shop Motivátory.cz si vyhrazuje právo soutěž bez předchozího oznámení zkrátit, prodloužit či zrušit. Účast v soutěžích je dobrovolná a uživatel svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly.

E-shop Motivátory.cz si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto podmínek. Účastí v soutěži dáváte prokazatelný souhlas pro příjem informačních zpráv e-shopu Motivátory.cz dle Zákona o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.) Příjem zpráv můžete kdykoli zrušit prostřednictvím odkazu v přijatém emailu.